Категорія: Документи

 

ДОГОВІРОФЕРТА

про надання послуг

 

          м.  Чернівці                                                                                                        2018 р.

АБОНЕНТ, з однієї сторони, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТТ УКРАЇНА», що надалі іменується «Адміністратор» програмної послуги компанії TRINITY (далі «Програмна послуга»), в особі директора Резунова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, фізична особа підприємець Топало Руслан Васильович, (далі – «Партнер»), що діє на підставі Свідоцтва, з третього боку, названі у подальшому «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договіроферту на надання послуг про наступне:

Читати далі ...

Договір оферта для домашніх користувачів

Провайдер послуги передачі інформації, ФОП Топало Руслан Васильович, надалі «ПРОВАЙДЕР», що діє на підставі свідоцтва суб’єкта підприємницької діяльності №20380000000004908 від 01.08.2005 р., публікує дійсний «Договір на абонентське обслуговування» (далі по тексту «Договір»), що є публічним договором-офертою (пропозицією) на адресу осіб, іменованих надалі «АБОНЕНТ».

Читати далі ...

Login