Налаштування підключення до інтернету по протоколу PPPoE в Microsoft Windows ХР

Не рекомендується використовувати підключення в автоматичному режимі чи додавати ярлик в автозагрузку

Інструкція з налаштування підключення до інтернету по протоколу PPPoE в Microsoft Windows ХР

Налаштування PPPoE з’єднання для Windows XP

1. Натисніть “Пуск” -> “Настройка” -> “Панель управления”. (або “Пуск” -> “Панель управления”):

2. Натисніть, “Сетевые подключения”, як показано тут:

або, “Сеть и подключения к Интернету”, як показано тут:

На екранi з’явиться вiкно, що мiстить мережевi пiдключення. Запустiть “Создание нового подключения” або “Мастер новых подключений”. В залежності від комплектації Вашого ком’ютера вікно може містити також інші елементи.

4. У вікні майстра натисніть кнопку “Далее”

5. Тип пiдключення залишіть на пункті “Подключить к Интернету” та натисніть “Далее”

6. У наступному кроці покладіть галочку на пункті “Установить подключение вручную” та натисніть “Далее”.

7. Потім оберіть пункт “Через высокоскоростное подключение…” і знову “Далее”

8. У вікні запиту “Имя подключения” можете ввести будь-що і натискаєте знову “Далее”.

9. У вікні запиту імені користувача (логіну) та паролю введіть своє ім’я користувача та пароль (і підтвердження), а потім знову “Далее”.

10. По закiнченню роботи майстра, покладiть галочку додавання ярлика на робочий стiл.

11. У вiкнi пiдключення, що з’явилося, натиснiть на кнопку “Подключение”.

У випадку успiшно виконаного пiдключення в правому нижньому кутi робочого столу (System Tray) серед iнших значкiв з’являться два <монiтори>, що свiдчать про вдало виконане пiдключення. Не забувайте вiд’єднуватись в разi, коли з’єднання бiльше не потрiбне (за допомогою цього значка).

Login